2014_pl

Publikacje darmowe 2014
Aleksander Sobolewski
Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki.
Podsumowanie projektu
DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.2093

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Sobolewski_Koksownia_PCH 12-2014


Aleksander Puchowicz
Pół wieku polskiego przemysłu petrochemicznego
DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1792

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Puchowicz_PCH 11_2014


Marek Dziubiński
Microrheology. Review of methods and applications in microtechnological processes
Mikroreologia. Przegląd metod i zastosowań w procesach mikrotechnologicznych
DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1767

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Dziubinski_PCH 10_2014


Marcin Krupa, Marcin Moskalewicz, Andrzej P. Sikora, Adam Szurlej
Dimethyl ether. Properties, production technologies and the market
Eter dimetylowy. Właściwości, technologie produkcji i rynek
DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1621

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Krupa_i_inni_PCh 09_2014


Agnieszka A. Gadomska, Ilona Warych, Paweł Ruśkowski, Ludwik Synoradzki
Manufacturing of polylactide nanospheres
Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych
DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1311

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Gadomska_i_inni_PCh 08_2014


Barbara Michorczyk, Jan Ogonowski, Piotr Michorczyk, Adam Węgrzyniak
Catalysts for oxidative coupling of methane
Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu
DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1166

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Michorczyk_PCh 07_2014


Ludwik M. Bednarz
Energetyczna niezależność Stanów Zjednoczonych
DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.817

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Bednarz_PCH 06_2014


Zbigniew Rogulski, Andrzej Czerwiński
Market of portable batteries and accumulators
Rynek akumulatorów i baterii małogabarytowych
DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.709

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Rogulski_Czerwinski_PCh 05_2014


Bartłomiej Bereska, Jolanta Iłowska, Krystyna Czaja, Agnieszka Bereska
Hardeners for epoxy resins
Utwardzacze do żywic epoksydowych
DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.443

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Bereska_i_inni_PCH 04_2014


Marian Żenkiewicz, Tomasz Żuk
Characteristics of separators and some limitations for electrostatic separation of polymer blends
Charakterystyka separatorów i niektórych uwarunkowań separacji elektrostatycznej składników mieszanin polimerowych
DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.220.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Zenkiewicz_Zuk_PCH 02_2014


Paulina Porębska-Sęktas, Marcela Palczewska-Tulińska, Andrzej Krześlak, Izabela Ostrowska
Problemy polskich przedsiębiorstw związane z rejestracją w REACH… i nie tylko
DOI: 10.12916/przemchem.2014.10

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Porebska-Sektas_i_inni_PCH 01_2014