2015_en

Publications free 2015

 

Katarzyna Szpilska, Stanisław Kudła, Krystyna Czaja
Polyolefin-matrix composites with modified halloysite nanotubes
Kompozyty poliolefinowe napełnione modyfikowanymi nanorurkami haloizytowymi
DOI: 10.15199/62.2015.12.7

Publication in PDF format (Portable Document Format) – Szpilska_i-inni_PCh 12_2015


Stanisław Gumuła, Wiktor Hudy, Małgorzata Piaskowska-Silarska, Krzysztof Pytel

The effect of greenhouse gases and natural factors on the changes in Earth temperature
Wpływ gazów cieplarnianych i czynników naturalnych na kształtowanie się temperatury Ziemi
DOI: 10.15199/62.2015.9.13

Publication in PDF format (Portable Document Format) – Gumula_i_inni-PCh 09_2015


Marcela Malindzakova, Martin Straka, Andrea Rosova, Maria Kanuchova, Peter Trebuna
Modeling the process for incineration of municipal waste
Modelowanie procesu spopielania odpadów komunalnych
DOI: 10.15199/62.2015.8.4

Publication in PDF format (Portable Document Format) – Malindzakova_et_al_PCh 08_2015


Yingbo Mao, ShuMing Wen, JiuShuai Deng, JianJun Fang
Response surface modeling and optimization of process parameters for leaching of zinc oxide ore with ammonia and ammonium bicarbonate solutions followed by flotation
Modelowanie powierzchni odpowiedzi i optymalizacja parametrów procesu ługowania rudy tlenku cynku roztworami amoniaku i wodorowęglanu amonu z następczą flotacją
DOI: 10.15199/62.2015.7.3

Publication in PDF format (Portable Document Format) – Mao_Wen_Deng_Fang_PrzemChem 7-2015


Maciej Kiedik, Farid Akhmetov

Progress in the technology for manufacturing Bisphenol A
Postęp w zakresie technologii produkcji bisfenolu A
DOI: 10.15199/62.2015.5.3

Publication in PDF format (Portable Document Format) – Kiedik_Akhmedov_PCh 05_2015


Tomasz Chmielniak, Aleksander Sobolewski, Grzegorz Tomaszewicz
CO2-Enhanced coal gasification. Experience of the Institute for Chemical Processing of Coal
Zgazowanie węgla przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowującego. Doświadczenia IChPW
DOI: 10.15199/62.2015.4.1

Publication in PDF format (Portable Document Format) – Chmielniak_Sobolewski_CH 04_2015


Iwona Szwach, Renata Kulesza, Edyta Kuliszewska, Bogusław Poźniak
Study on biodegradability of bis-quaternary ammonium salts used as gemini surfactants
Badania podatności na biodegradację podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych jako surfaktantów gemini
DOI: 10.15199/62.2015.3.8

Publication in PDF format (Portable Document Format) – Szwach_i_inni_PCh 03_2015


Andrzej Żarczyński, Małgorzata Wilk, Magdalena Grabarczyk-Gortat

Environmental hazard by major accidents in the Polish chemical industry
Zagrożenie środowiska na terenie Polski ze strony poważnych awarii w zakładach przemysłu chemicznego
DOI: 10.15199/62.2015.1.4

Publication in PDF format (Portable Document Format) – Zarczynski_i_inni_PCh 01_2015