rada programowa

Nowa Rada Programowa powołana 11 czerwca 2019 r.

 • Krzysztof Bednarz
 • Dariusz Bogdał
 • Katarzyna Chojnacka
 • Anna Chrobok
 • Barbara Gworek
 • Janusz Igras
 • Teofil Jesionowski
 • Arkadiusz Kamiński
 • Jerzy Klimczak
 • Dorota Kołodyńska
 • Andrzej Marczuk
 • Eugeniusz Molga
 • Izabela Nowak
 • Tomasz Olczak
 • Sebastian Opaliński
 • Robert Pietrzak
 • Stanisław Porada
 • Wioletta Raróg-Pilecka
 • Andrzej Sikora
 • Aleksander Sobolewski
 • Witold Szczypiński
 • Małgorzata Iwona Szynkowska
 • Maria Zielecka
 • Janusz Zieliński
 • Tomasz Zieliński