redaktorzy

Redaktor naczelny

  • Jerzy Klimczak

Zastępca redaktora naczelnego:

  • Jerzy Polaczek

Sekretarz Redakcji:

  • Anna Skurzewska

Redaktorzy:

  • Zofia Machowska
  • Teresa Kowalczyk
  • Małgorzata Jamróz
  • Hanna Szyprowska
  • Ewa Spasówka
  • Mirosława Koperska
  • Andrzej Jan Szyprowski

Redaktorzy działowi:

  • Anna M. Anielak
  • Krzysztof Biernat
  • Andrzej Czerwiński
  • Andrzej Błędzki
  • Aleksander Kołodziejczyk
  • Jerzy Polaczek
  • Wioletta Raróg-Pilecka
  • Andrzej Świątkowski
  • Piotr Wierzchowski
  • Jerzy Warych